Header

Contactgegevens

E-mail Stichting Vrienden van De Melkfabriek Bunne: info@vriendenmelkfabriekbunne.nl

 

Secretariaat

Francis Planken, Veldstukken 48, 9761 JW Eelde

· Rekeningnummer bank : NL17 RABO 032 029 7241

· Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 54515521

Wij zijn een ANBI-gecertificeerde culturele instelling

 

Bestuur

Voorzitter : Bartho Smit

Secretaris : Francis Planken

Penningmeester : Harry Visser

Lid : Anne van Dijk (coördinator programmering)

Lid : Annelike Brinkman (coördinator projecten)

Lid : Ané Damen (coördinator vrijwilligers)

 

Commissies en adviseurs

Programmering : Anne van Dijk, Mireille de Jong, Emmy Bremer.

PR & Promotie : Joost Fröling m.m.v. Dorien van den Biggelaar en Harry Visser.

Fondsenwerving : Bartho Smit, Marijne van Lingen (Buro Loeks).

Organisatie en Techniek : Eelco Hidskes en Vivian Keulaars (De Melkfabriek), Harry Visser, Annelike Brinkman, Frank van der Werf, Arend Kok.

Databasebeheer: Dorien van den Biggelaar, Harry Visser

 

Bezoekadres

De Melkfabriek, Peizerweg 2, 9496 PC Bunne

ANBIDe ANBI-verklaring

Elke organisatie met een beoogd goed doel moet beschikken over een z.g. ANBI–verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze is nodig wil men donaties en giften voor belastingaftrek in aanmerking laten komen en om te voorkomen dat onze stichting successie- of schenkingsrecht over erfenissen en schenkingen moet betalen. Zie: www.belastingdienst.nl onder zakelijk, bijzondere regelingen, goede doelen. Stichting Vrienden van De Melkfabriek Bunne Jaarrekening 2017.

     

Jaarverslagen op aanvraag bij de secretaris verkrijgbaar.

      

Snel naar:
- De Cinemaplusfabriek : GEANNULEERD!
- nieuwsbrief
- contact

De Melkfabriek

Peizerweg 2

9496 PC Bunne

 

//31.03.18