Header

Komt u ons team versterken als sponsor, donateur, adviseur of vrijwilliger?

 

Vanuit de overtuiging dat genieten van kunst en cultuur op een bijzondere locatie vlakbij huis ook voor mensen buiten de stad Groningen aantrekkelijk is, realiseren de Vrienden van De Melkfabriek Bunne ieder cultureel seizoen een gevarieerd kunst- en cultuurprogramma in De Melkfabriek Bunne voor inwoners van Tynaarlo én daarbuiten.

 

Een gevarieerd cultureel programma dat bestaat uit kleinschalige activiteiten op (semi)professioneel en topamateurkunst-niveau. Mede mogelijk gemaakt door de inzet en/of bijdrage van onze sponsors, donateurs, adviseurs en vrijwilligers.
Zonder hen zouden we niet kunnen bestaan!

 

Ons team bestaat momenteel uit zes bestuursleden, waaronder drie adviseurs die deel uitmaken van een vijftal advieswerkgroepen: Programmering, Public Relations & Promotie, Fondsenwerving, Databasebeheer en Organisatie & Techniek.

 

Uw voordelen

Als sponsor of donateur bent u tevens Vriend van De Melkfabriek Bunne. Vrienden van De Melkfabriek Bunne bieden wij tweemaal per jaar de mogelijkheid gebruik te maken van een korting op de toegangsprijs van vooraf door ons geselecteerde voorstellingen.

 

Sponsors, donateurs, adviseurs en vrijwilligers worden ieder jaar uitgenodigd voor een speciale bijeenkomst voor het uitwisselen van informatie en vooral gezelligheid!

 

Bent u vrijwilliger en helpt u bij een voorstelling dan betaalt u voor die voorstelling geen entree.

 

Wat vragen wij van u?

Aan donateurs vragen wij een bijdrage van € 27,50 per kalenderjaar. Woont er nog iemand op hetzelfde postadres dan betaalt diegene € 10,- extra. Voor twee personen betaalt u dus € 37,50!

Aan sponsors vragen wij een bijdrage van tenminste € 150,- per kalenderjaar.

 

Meer informatie en aanmelden

Vul het contactformulier in of stuur een bericht per post:
p/a Veldstukken 48, 9761 JW Eelde.

 

Tot ziens in De Melkfabriek!

 

 

Sluit formulier   

 

CONTACTFORMULIER

 

Naam:  
Adres:  
PC/Woonplaats:  
Telefoon:  
E-mail:  
Geeft zich op als:
Donateur Mijn jaarlijkse bijdrage is € 27,50(*  
  Onze jaarlijkse bijdrage is € 37,50(*  
Sponsor Mijn jaarlijkse sponsorbijdrage is € 150,-(*  
  Anders, nl. € (*  
Vrijwilliger    
Zou graag op andere wijze een bijdrage willen leveren aan het werk van de Vrienden van De Melkfabriek Bunne, nl. in de vorm van:
    
    
Anders, nl.:
Niet van toepassing
Na ontvangst van dit formulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dat kenbaar maken door het hierna aangeven hokje aan te vinken:

*) Toelichting Jaarlijkse Bijdrage Donateur(s) en Sponsors

 

Aan een donateur vragen wij een bijdrage van € 27,50 per kalenderjaar. Woont er nog iemand op hetzelfde postadres die ook donateur wil worden, dan kan dat voor € 10,- extra. Voor twee personen betaalt u dus € 37,50.

Aan een sponsor vragen wij een bijdrage van tenminste € 150,- per kalenderjaar.

 

Uw jaarlijkse bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL17RABO 032 029 7241 t.n.v. 'Vrienden van De Melkfabriek Bunne' onder vermelding van 'Donateur 2017' of 'Sponsor 2017'

 

      

Snel naar:
- De Cinemaplusfabriek : GEANNULEERD!
- nieuwsbrief
- contact

De Melkfabriek

Peizerweg 2

9496 PC Bunne

 

//31.03.18